Minimal notebook showing a workflow using PySpice with Jupyter and Matplotlib.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Johann Rudloff 64a433f91e Initial commit. 8 miesięcy temu
doc Initial commit. 8 miesięcy temu
Pipfile Initial commit. 8 miesięcy temu
Pipfile.lock Initial commit. 8 miesięcy temu
README.md Initial commit. 8 miesięcy temu
pyspice-notebook.ipynb Initial commit. 8 miesięcy temu

README.md

pyspice-notebook

Minimal notebook showing a workflow using PySpice with Jupyter and Matplotlib.

Install Dependencies

pipenv install

Run the notebook

pipenv run jupyter notebook

Example output

example plot